Nieuw !

Dit betreft een Live veiling van artikelen

Klik hier voor meer informatie...

Nieuw !

Live veiling van artikelen

Deze veiling vindt zowel via internet als fysiek plaats.

De kavels worden per stuk achterelkaar geveild. De veilingmeester maakt handmatig een kavel actief. Er kan enige tijd zitten tussen sluiting en start volgende kavel. Veiling kavel sluit 3 minuten na opening. Indien binnen 30 seconden voor sluiting veiling een bod wordt ontvangen heeft bieder wederom 30 seconde de tijd een nieuw bod te plaatsen. Verhoging van bod is minimaal 100 euro.

In deze veiling is de actieve kavel de bovenste kavel op pagina 1 van de lijstweergave of fotoweergave, te herkennen aan de  knipperende blauwe balk. Zodra de kavelveiling is afgelopen zal de lijst/fotoweergave pagina verversen en het volgende actieve kavel zal bovenaan de lijst verschijnen, net zolang tot alle kavels zijn gesloten.

Binnen de Mijn Proveiling pagina's zal het actieve kavel ook te herkennen zijn aan de blauwe knipperende balk. U kunt wel te allen tijde bieden op de overige kavels in de lijst. Er loopt maar 1 kavel af om bieders op locatie de mogelijkheid te geven zich te concentreren op 1 kavel.

De servicedesk is gedurende de veiling naast de gebruikelijke tijden ook geopend van 1 uur voor het sluiten van de veiling tot 1 uur na sluiting van de laatste kavel op telefoonnummer: 085 4865752

×

Categorieën in deze veiling

Alle kavels
Vorderingsrecht op Teknoprom LLC

Categorieën in deze veiling

In deze veiling wordt het volgende aangeboden:

Een recht op deelname in de boedelopbrengst van de rechtspersoon naar Russisch recht Partner-Nedvizhimost LLC, bestaande uit een vorderingsrecht op Tekhnoprom LLC.

Eén en ander naar Russisch recht en voortvloeiend uit een uitspraak d.d. 2 juni 2022 van de Supreme Court of the Russian Federation met zaaknummer 305-?C21-28884, van welke uitspraak op verzoek Russisch- en Engelstalige kopieën zullen worden verstrekt.

Indien u de uitspraak of meer informatie wenst te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier van Proveiling.

 

Bieden kan zowel fysiek dinsdag 13 december 2022 te 11.00 uur in Meeting Room 22 van het Hilton Amsterdam Airport Hotel aan de Schiphol Boulevard 701 te Schiphol Airport (1118 BN) als online via Proveiling. Er is geen enkel onderscheid tussen een bieding in de zaal en een online bieding. De zaal is vanaf 10.30 uur toegankelijk. Biedingen uit de zaal worden toegevoegd aan de online veiling. Het online platform is leading.

De veiling wordt georganiseerd namens North East Partners B.V. (KvK-nummer 34252631) te Amsterdam (tevens verkopende partij). Veiling vindt plaats onder toezicht van  Gerechtsdeurwaarder M. Velthoven te Rotterdam en deze zal een proces-verbaal van constatering opstellen.

De verkoop wordt gehouden bij opbod, zonder opgeld. De toewijzing zal geschieden aan de meest biedende.

Voorwaarden voor deelname aan de veiling zijn:

  • Het uiterlijk op 8 december 2022 te 12:00 uur kenbaar maken via een contactformulier van Proveiling dat u wenst deel te nemen aan de veiling;
  • Het uiterlijk op 8 december 2022 te 12:00 uur geregistreerd te zijn als klant bij Proveiling.
  • het uiterlijk op 8 december 2022 te 12:00 uur storten van een depot ad € 5.000,00 op kwaliteitsrekening met IBAN NL56RABO 0126656118 ten name van Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam o.v.v. “depotbetaling Auction 22.00950”;
  • het uiterlijk op 12 december 2022 te 10:00 uur zenden van een KvK-uittreksel (in geval van bieden door een rechtspersoon), eventuele machtiging en kopie van een ID-bewijs aan info@proveiling.nl o.v.v.  vorderingsrecht op Tekhnoprom LLC. Het ID-bewijs mag bij fysieke aanwezigheid bij de veiling ook worden getoond voorafgaand aan de veiling zelf;

U ontvangt van Proveiling een mail als u voldaan heeft aan alle voorwaarden om deel te nemen aan de veiling. Indien u geen mail van Proveiling ontvangt waarin aangegeven is dat u deel mag nemen aan de veiling, zal uw bod niet geaccepteerd worden en bent u uitgesloten van de veiling.

Indien het hoogste bod hoger is dan € 5.000,00, wordt eerst een proces-verbaal van veiling opgemaakt nadat het resterende bedrag op een nader bekend te maken bankrekening is ontvangen. Deze betaling dient uiterlijk 15 december 2022 te 17:00 uur te zijn ontvangen. Indien de hoogste bieder het aanvullende bedrag niet tijdig betaalt, zal worden gegund aan de een na hoogste bieder enz., en zal het betaalde depot komen te vervallen.

Het, door niet gegunde bieders, gestorte depot zal binnen een week na de veiling worden terugbetaald door de beheerder van genoemde derdengeld rekening.

Na toewijzing aan de meestbiedende zal het recht worden overgedragen middels een akte van cessie naar Russisch recht, waarvan vooraf op verzoek een concept zal worden verstrekt.

De verkopende partij in deze is nadrukkelijk North East Partners. Proveiling is niet de verkoper. Proveiling veilt als bemiddelaar in opdracht van North East Partners. Proveiling is alleen verantwoordelijk voor het biedingsproces. Gerechtsdeurwaarder M. Velthoven van Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Alle overige zaken waaronder de informatieplicht; gunning; facturatie; opstellen koopovereenkomst zijn onder verantwoording van de verkoper en/of Gerechtsdeurwaarder M. Velthoven van Velthoven de Koning Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam.

Ten aanzien van de veiling zijn de algemene voorwaarden van Proveiling van toepassing. Het Nederlands recht is van toepassing voor wat betreft de veiling. Specifieke bepalingen welke genoemd worden in deze kavelomschrijving hebben voorrang boven de algemene voorwaarden van Proveiling. Het BTW percentage is 21 procent e.e.a. volgens Nederlands recht.

Geen kavels gevonden.

Categorieën in deze veiling

Alle kavels - Vorderingsrecht op Teknoprom LLC

Categorieën in deze veiling